Civilkurage

2015-04-27 | 11:47:00
 
Att orättvisor och kränkningar sker alltför ofta är inte en hemlighet, men vad kan vi själva göra för att minska antalet? Civilkurage kan visas på en rad olika sätt, det kan vara att säga ifrån om någon säger något kränkande, att ingripa när man blir vittne till fysiskt våld eller att på annat sätt uppmärksamma orättvisor, det kan vara läskigt men också mycket nödvändigt.

Wikipedias sida för civilkurage står att "en individ som ger uttryck för civilkurage genom att vara väckarklocka om missförhållanden lätt kan stämplas som förrädare eller bråkstake". Det här betyder inte att en borde avstå från att visa civilkurage, jag tycker tvärtom att detta visar på hur viktigt civilkurage kan vara.
Om många gör eller säger något som är fel eller skadligt krävs att det finns någon som har modet att säga ifrån och öppna folks ögon inför problemet som finns. En måste självklart inte ingripa ensam, handlar situationen om fysiskt våld kan det vara bra att snabbt hämta fler personer som kan hjälpa till att stoppa det. Om en däremot vill konfrontera någon som till exempel uttryckt sig kränkande är det klokt att själv prata med personen och förklara hur det ligger till. Att i en sådan situation vara för många kan få personen att bli mer defensiv. 

Att veta att det finns civilkurage är viktigt för att en ska kunna känna sig säkrare i sin vardag, det är skönt att veta att vid en fara finns det hjälp att få från sin omgivning. Var den trygghet som du vill se hos andra.

RSS 2.0