10 sportlovstips

2015-02-26 | 11:39:00
Hej hallå!
Nu är det ju alldeles snart sportlov och jag hoppas ni är lika taggade som oss!
Men bara för att vi tar lov från skolan får vi inte glömma bort de mänskliga rättigheterna!! 
Så vi i bloggruppen skulle vilja utmana er att göra lite goda gärningar! 
Här är lite tips! Några är lånade härifrån, gå in för mera tips!
 • Hör du någon säga något kränkande, sexisitskt eller homofobiskt, säg ifrån! det är inte ok att kränka någon på något sätt!
 • Sprid glädje, ett leende eller ett hej kan räcka för att lysa upp någons dag.
 • Gör något för någon annan, behöver en vän hjälp, en äldre dam i affären,vad som helst, hjälp till.
 • Ge någon en komplingmang, en kram eller bara din tid.
 • Fråga någon hur de mår och lyssna uppmärksamt på svaret.
 • Lägg ner mobilen och umgås med någon du gillar, eller varför inte någon du inte känner så bra.
 • Har du pengar i fickan, ge dem till någon som behöver dem mer! tex en tiggare.
 • Hälsa på en ensam människa som du tror vill ha sällskap.
 • våga vara din egen hjälte
 • Men glöm inte bort dig själv! skäm bort dig själv, kanske en hemma spadag, mår du bra är det lättare att få andra att må bra!
 

Ytterligare en gruppuppdatering

2015-02-25 | 11:26:00
Idag har vi tittat lite på vad några av de andra grupperna håller på med just nu!
Filmgruppen planerar och skriver bildmanus till den kommande filmen. Här ser vi Hanna, Emma och Alexander djupt fokuserade i sin planering.
 
Bildgruppen skissar och diskuterar om hur den framtida bild-väggen i kuben ska se ut, en djupare inblick i gruppens arbete kan vi dessvärre inte ge än men det verkar spännande!! På bilden ser vi Manuel, Hanna, Therese och Fanny som jobbar på.
Kostymgruppen var väldigt få idag och ville inte vara med på bild, men vi såg att det skissades även där och spännande verkar det!

Mänskliga rättigheter

2015-02-20 | 11:01:00
Vad är mänskliga rättigheter?
Mänskliga rättigheter är de rättigheter som du har som människa. De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan staten och enskilda människor och ingår i den internationella folkrätten. Det finns en rad med olika mänskliga rättigheter som alla är viktiga och som gäller för alla människor oavsett kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, politisk uppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.
Här är de mänskliga rättigheterna som finns listade på http://www.manskligarattigheter.se/
 • Rätten att inte bli diskriminerad
 • Rätten till liv - dödsstraffet
 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
 • Yttrandefrihet
 • Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck
 • Kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter
 • Barnets rättigheter
 • Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
 • Rätten till hälsa
 • Rätten till arbete
 • Rätten till utbildning
 • Tanke- och religionsfrihet
 • Förenings- och församlingsfrihet
 • Privat- och familjelivet
 • Urfolkens rättigheter
 • Rättigheter för nationella minoriteter
 • Förbud mot slaveri och slavhandel
 • Förbud mot tortyr
 • Flyktingars rättigheter
 • Migranters rättigheter
Mer information om de mänskliga rättigheter finns på http://www.manskligarattigheter.se 

RSS 2.0