Mänskliga rättigheter

2015-02-20 | 11:01:00
Vad är mänskliga rättigheter?
Mänskliga rättigheter är de rättigheter som du har som människa. De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan staten och enskilda människor och ingår i den internationella folkrätten. Det finns en rad med olika mänskliga rättigheter som alla är viktiga och som gäller för alla människor oavsett kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, politisk uppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.
Här är de mänskliga rättigheterna som finns listade på http://www.manskligarattigheter.se/
 • Rätten att inte bli diskriminerad
 • Rätten till liv - dödsstraffet
 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
 • Yttrandefrihet
 • Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck
 • Kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter
 • Barnets rättigheter
 • Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
 • Rätten till hälsa
 • Rätten till arbete
 • Rätten till utbildning
 • Tanke- och religionsfrihet
 • Förenings- och församlingsfrihet
 • Privat- och familjelivet
 • Urfolkens rättigheter
 • Rättigheter för nationella minoriteter
 • Förbud mot slaveri och slavhandel
 • Förbud mot tortyr
 • Flyktingars rättigheter
 • Migranters rättigheter
Mer information om de mänskliga rättigheter finns på http://www.manskligarattigheter.se 


Kom ihåg mig?

Namn:

E-post: (publiceras ej)

Hemsida:

Din kommentar:

RSS 2.0