Intervju med Elina Sandström & Ron Maslo

2015-03-27 | 12:07:00
  • Vad är mänskliga rättigheter för er?
Elina: - Jag tror att det handlar om att alla ska ha samma förutsättningar och att ingen ska bli fråntagen någonting för att den inte är som alla andra. 
Ron: - För mig är det rätten till att få leva.

  • Hur gör ni för att vara bättre människor?
Elina: - Jag försöker se saker som kanske inte så många andra ser och vara snäll i vardagen. Det är viktigt att försöka inkludera alla.
Ron: - Jag är mig själv och låter andra vara sig själva.

  • Vad har ni för förväntningar på det här projektet?
Elina: - Jag hoppas på att kunna se alla andras kuber och se hur dom har jobbat och lära mig av dom. Jag tycker att det här är jätteintressant att jobba med.
Ron: - Jag håller med Elina!

  • Vad är era bästa tips på att göra någons dag bättre?
Elina: - Som jag nämnde tidigare försöker jag med det lilla i vardagen, kanske köpa choklad åt någon som är ledsen
Ron: - Alla mår bra av ett hej! 

Yttrandefrihet

2015-03-25 | 11:47:00
Yttrandefrihet är en av de vanligaste mänskliga rättigheterna som folk pratar om. Problemet är att den så oftast används och tolkas fel.
 
Yttrandefrihet är rätten att föra fram åsikter och upplysningar utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. Den brukar beskrivas som en av de viktigaste delarna i en demokrati eftersom den gör att information kan spridas fritt, och den grundläggande tanken bakom yttrandefriheten är att var och en ska kunna ta del av en mångfald av åsikter.
Yttrandefriheten regleras ofta i ländernas grundlagar och handlar alltid om förhållandet mellan staten och individen, inte om förhållandet mellan individer. (Wikipedia)
 
Det brukar oftast finnas olika begränsningar för yttrandefriheten som varierar mellan olika länder.
I Sverige har vi hets mot folkgrupp, vilket är en lagstiftning som gör att en helt enkelt inte får använda sig av yttrandefriheten för att säga kränkade saker om olika usatta grupper med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Det betyder alltså att du inte får säga t.ex. uppenbart rasistiska grejer och sedan använda dig av yttrandefriheten som skydd, för det är inte ok att kränka!!! En sak som en kan tänka på också är att andra personer har lika mycket rätt att använda yttrandefriheten för att säga emot, för det är en demokratisk rättighet att visa missnöje mot uttalanden (så länge det inte är hets mot folkgrupp dvs.).
 
Åsikterna om yttrandefrihet går ofta isär men det går ju inte att undvika att mycket av det som sägs faktiskt är mot lagen. 
Här hittade jag i alla fall ett blogginlägg som jag tycker kan vara värt att läsa: Vardagsrasismen.nu - Låt oss tala om demokrati

Öva öva öva

2015-03-18 | 11:30:00
Den glada performancegruppen övar på sitt framträdande när vi besökte dem mitt i repetitionen. Det ser himla bra ut eller vad säger ni?

RSS 2.0