Sexuella läggningar, könsidentiteter och könsuttryck.

2015-03-13 | 12:05:00

En rättighet som är väldigt viktig och aktuell enligt oss är rätten TILL olika sexuella läggningar, könsidentiteter eller könsuttryck. Detta är en fråga som är väldigt debatterad i dagsläget och en väldigt viktig del i jämställdhetsfrågan.

Sexulla läggningar

En sak som många INTE vet är att det finns både sexuella läggningar och romantiska läggningar. De romantiska läggningarna heter samma sak men med -romantisk på slutet. En sexuell läggning innebär att en attraheras av personen och en romantisk läggning innebär att en vill ha en romantisk relation till personen. Taget från wikipedia: Till EXEMPEL så kan en pansexuell person vara sexuellt attraherad till många olika kön men kanske är mottaglig för en romantisk relation med kvinnor. Alltså, känslomässig eller romantisk intimitet mellan partners behöver inte betyda en sexuell attraktion för att attraktion är inte rent sexuell.

Men nu med fokus på sexuella läggningar och vad det innebär. Några EXEMPEL på sexuella läggningar är heterosexualitet, homosexualitet, pansexualitet och bisexualitet, det finns absolut många fler med DESSA är de som tas upp mest. Enligt Wikipedia så är asexualitet inte helt och hållet en sexuell läggning då det betyder att en inte är sexuellt attraherad av någon eller något, många kämpar dock för att det ska bli "klassat" som en sexuell läggning.

I SVERIGE är det olagligt att diskriminera någons sexuella läggning, så som det är att diskriminera ens hudfärg, ras, kön, religion, politisk åskådning, språk och nationallitet. Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har även sagt att en inte får bli diskriminerad ang. sin sexuella läggning när det gäller lagstiftningen.

Könsidentitet

En könsidentitet är personens eget självidentifierade kön och personens egna upplevelse att tillhöra en könsidentitet alltså är det inte nödväntigtvisbaserat på personens tilldelade kön. De könsidentiteter som en kan ha anses vara: manlig, kvinnlig, både manlig och kvinnlig, mittemellan (intergender) eller varken manlig, kvinnlig (taget från wikipedia) eller icekön.

Från början var könsidentitet en medicinsk term angående att förklara könskorrigerade operationer. Senare har termen börjat användas inom juridiska områden (främst inom mänskliga rättighetsfrågor). Sociologi, genusvetenskap och feminism refererar också till könsidentiteter, könsroller och sexuella beteenden.

Redan i fosterstadiet formas könsidentiteten, även inlärda erfarenheter efter födseln. Sociala faktorer som påverkar könsidentiteten är oftast familjens förväntningar, massmedia och normbildare.

I många fall så känner personen att de tillhör den könsidentitet den har blivit tilldelad vid födseln (cis) men i vissa fall så känner sig personen oförenlig med deras tilldelade kön. Detta resulterar i att personen ofta klär sig och uppträder på ett annat sätt som är utanför normen. Personer med de könsuttrycken kan beskrivas som gender variant men den vanligare termen är transperson. Trans-begreppet omfattar även de vars könsidentitet, men inte deras könsuttryck, stämmer med deras tilldelade kön.

Kön är alltså mer komplicerat än bara "vagina=kvinna" och "penis=man".

Ni kan läsa mer om könsidentiteter HÄR.

Könsuttryck är hur en person väljer att uttrycka sitt kön, det kan handla om kläder, smink, kroppsspråk, skägg, frisyr, röst, språkbruk med mera.

Allt detta är baserat på fakta från internet (mest wikipedia) och vi försöker att inte ta tolkningsföreträde. Detta är ett känsligt och debbaterat ämne för många och vi uppskattar kritik och tillägg om det är någonting som är fel eller bör läggas till.

Ett superbra inlägg om tolkningsföreträde.
Ett inlägg om respekt skrivet av en cisperson.

 


Kom ihåg mig?

Namn:

E-post: (publiceras ej)

Hemsida:

Din kommentar:

RSS 2.0