Yttrandefrihet

2015-03-25 | 11:47:00
Yttrandefrihet är en av de vanligaste mänskliga rättigheterna som folk pratar om. Problemet är att den så oftast används och tolkas fel.
 
Yttrandefrihet är rätten att föra fram åsikter och upplysningar utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. Den brukar beskrivas som en av de viktigaste delarna i en demokrati eftersom den gör att information kan spridas fritt, och den grundläggande tanken bakom yttrandefriheten är att var och en ska kunna ta del av en mångfald av åsikter.
Yttrandefriheten regleras ofta i ländernas grundlagar och handlar alltid om förhållandet mellan staten och individen, inte om förhållandet mellan individer. (Wikipedia)
 
Det brukar oftast finnas olika begränsningar för yttrandefriheten som varierar mellan olika länder.
I Sverige har vi hets mot folkgrupp, vilket är en lagstiftning som gör att en helt enkelt inte får använda sig av yttrandefriheten för att säga kränkade saker om olika usatta grupper med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Det betyder alltså att du inte får säga t.ex. uppenbart rasistiska grejer och sedan använda dig av yttrandefriheten som skydd, för det är inte ok att kränka!!! En sak som en kan tänka på också är att andra personer har lika mycket rätt att använda yttrandefriheten för att säga emot, för det är en demokratisk rättighet att visa missnöje mot uttalanden (så länge det inte är hets mot folkgrupp dvs.).
 
Åsikterna om yttrandefrihet går ofta isär men det går ju inte att undvika att mycket av det som sägs faktiskt är mot lagen. 
Här hittade jag i alla fall ett blogginlägg som jag tycker kan vara värt att läsa: Vardagsrasismen.nu - Låt oss tala om demokrati


Kom ihåg mig?

Namn:

E-post: (publiceras ej)

Hemsida:

Din kommentar:

RSS 2.0